Projecten

Ecosystemen herstellen


Aankoopprojecten

Hieronder vind je een overzicht van de lopende aankoopprojecten waarvoor een verkoopsovereenkomst ondertekend werd, maar waarvoor we op dit moment nog financiële steun zoeken


Particulieren die een bijdrage willen leveren aan natuurontwikkeling kunnen dat rechtstreeks door te storten op ons klimaatproject rekening BE87 7350 5186 6894. Met elke 5 Euro verzeker je de aankoop van 1 m2 voor natuurontwikkeling door onze vzw. Stuur ons een mail, en je wordt op de hoogte gehouden van waar uw financiële bijdrage tot natuur werd omgevormd.


Bedrijven en instellingen die dit project als klimaat partners gestructureerd willen ondersteunen door compensatie, kunnen contact opnemen via klimaatprojectvzw@gmail.com


Aankoop bosvijver


Opp: 28 are 00 ca


Omschrijving: Bosvijver die het regenwater uit nabijgelegen gebieden verzamelt. Drinkvijver voor ree en jachtgebied van onder andere ijsvogel.


Aankoop rietveld


Opp: 31 a  20 ca


Omschrijving: Rietveld dat het overtollige water opvangt bij overstromen van de aanpalende bosvijver.
Perceel te koop ?Neem contact op via klimaatprojectvzw@gmail.com


Biodiversiteit projecten

Om de evolutie van de biodiversiteit in de toekomst te zien, moeten we weten welke soorten er momenteel aanwezig zijn of welke er al verloren gegaan zijn. Met deze deelprojecten willen we inventariseren hoe de biodiversiteit er momenteel voor staat en welke gepaste ondersteuningsmaatregelen we kunnen nemen. Deze activiteiten zullen als educatieve projecten open staan voor alle geïnteresseerden.

Volg deze projecten via Facebook


Interesse om deel te nemen aan één van onderstaande deelprojecten? Stuur een mail naar klimaatprojectvzw@gmail.com


NaturaConnect


is een initiatief van vzw De Mark, een vereniging zonder winstoogmerk met meer dan 50 vrijwilligers die al sedert 1988 bezig is met natuurontwikkeling in het zuidelijke deel van het Pajottenland. 

CLIMATE PROJECTRekening

BE87 7350 5186 6894 (KBC)


Vermelding: uw naam of 'anoniem'

Contacteer ons


VZW De Mark, p.a. André Prové

Tasseniersstraat 1, 1570 Galmaarden


Projectverantwoordelijken:

Franky Bossuyt & Ines Van Bocxlaer


Email: klimaatprojectvzw@gmail.com


Copyright @ All Rights Reserved