Home

SAMEN BOUWEN AAN HET LANDSCHAP VAN DE TOEKOMST


KLIMAAT PROJECT


Overshoot, het feit dat de draagkracht van de Aarde wordt overschreden omdat de mensheid wereldwijd meer grondstoffen en voedingswaren opgebruikt dan wat de Aarde terug kan opbrengen, ligt aan de basis van de huidige wereldwijde ecologische crisis (Heinberg, 2017). Eén van de meest opvallende symptomen daarvan is de klimaatverandering, die het resultaat is van het feit dat broeikasgassen sneller geproduceerd worden dan dat ze door de natuur opgenomen worden. Maar door alleen maar op klimaat en CO2 te focussen, gaan we voorbij aan de essentie van het probleem: het ineenstorten van onze ecosystemen, met bijhorend verlies van natuur en biodiversiteit, wat een onmiddellijke impact heeft op onze economie en de onrust in onze maatschappij. Het herstellen van natuur en opwaarderen van biologische landbouw, met zijn bijhorende biodiversiteit, is één van de puurste vormen om hier iets aan te doen (Verachtert, 2019).


NaturaConnect is een project waarmee we twee Natura 2000 gebieden ten Zuidwesten van Brussel ecologisch willen herverbinden door samen met eigenaars en landbouwers de tussenliggende percelen ecologisch op te waarderen. Daarbij willen we ook historische wetlands (natuurlijke overstromingsgebieden) en bossen van de beekvallei herstellen en zo een landschap creëren waar landbouw en natuur in harmonie zijn. NaturaConnect slaat dus zowel op het ecologisch verbinden van resterende stukken natuur, als op het opnieuw in verbinding stellen van de mens met de natuur. Het gedeelte natuurontwikkeling binnen dit project hopen we grotendeels te bereiken met klimaatpartners – bedrijven, instellingen, verenigingen of particulieren – die dit project willen steunen puur uit overtuiging, of die via compensatie (voor CO2-uitstoot of andere vormen van milieu-impact) verantwoordelijkheid willen nemen voor hun  ecologische voetafdruk. 


Met dit project willen we niet alleen bijdragen aan het remediëren (CO2-reductie) van de symptomen van de klimaatcrisis, maar hopen we ook door integratie en educatie mee te werken aan de onderliggende oorzaken ervan.Ontdek hoe je kan helpen


Word klimaat-partner


Als bedrijf of instelling kan je door klimaat-compensatie dit project gestructureerd steunen.

Contacteer ons

klimaatprojectvzw@gmail.com

Koop een m2 natuur


Als particulier kan je mee helpen biodiversiteit weer de ruimte te geven die ze verdient.

Voor elke 5 Euro koopt onze vzw één m2 die als natuur zal ingericht worden

Rekening: BE87 7350 5186 6894


Word vrijwilliger ...


... want dit project kan pas echt slagen als het door velen gedragen wordt. Ben je sterk in overleg, natuurbeheer, inventarisatie, ... word dan vrijwilliger.

Contacteer ons

klimaatprojectvzw@gmail.com

NaturaConnect


is een initiatief van vzw De Mark, een vereniging zonder winstoogmerk met meer dan 50 vrijwilligers die al sedert 1988 bezig is met natuurontwikkeling in het zuidelijke deel van het Pajottenland. 

CLIMATE PROJECTRekening

BE87 7350 5186 6894 (KBC)


Vermelding: uw naam of 'anoniem'

Contacteer ons


VZW De Mark, p.a. André Prové

Tasseniersstraat 1, 1570 Galmaarden


Projectverantwoordelijken:

Franky Bossuyt & Ines Van Bocxlaer


Email: klimaatprojectvzw@gmail.com


Copyright @ All Rights Reserved