Doel

Natuur en mensen verbinden


DOELSTELLINGEN1. Creëren van ecologische verbindingen

 

Herstel van wetlands (moeras en overstromingsgebied) - Drassige weiden in de beekvallei zijn doorheen de tijd (over)bemest, gedraineerd of opgehoogd geworden voor landbouwdoeleinden, waardoor niet enkel de typische flora met zijn bijhorende fauna, maar tevens de waterbufferende functies van deze gebieden verloren gegaan zijn.

 

Aanplant van bossen en houtkanten - Het aanplanten van bossen voorzien we vooral op plaatsen waar deze historisch aanwezig waren maar verloren gegaan zijn (vb. Kerkenbos), namelijk op de flanken van de vallei.

 


2. Natuurlijke Integratie van mens, landschap en natuur

 

Een tweede belangrijke doelstelling van dit project is het stimuleren van eigenaars om met hulp van onze vzw naar natuurlijke integratie van hun percelen te streven. We denken daarbij aan integratie van paardenweides in het landschap, aanplanten van kleine landschapselementen (streekeigen bomen en haagkanten), of het omzetten van sommige percelen tot erkend natuurreservaat. Tevens willen we landbouwers aanmoedigen tot natuurinclusieve, biologische landbouw, met aandacht voor kleine ingrepen die bijvoorbeeld akker- of weidevogels ten goede kunnen komen. Tenslotte willen we streven voor heropenen van een aantal trage wegen, om zo weer ruimte te scheppen voor fiets, paard en wandelaar.3. Educatie

 

"Systemic change driven by moral awakening is our only hope" schreef Richard Heinberg in een opiniestuk over de klimaatcrisis (Lees dit artikel hier). Omdat handelen door bewustwording - en niet symptoombestrijding - onze enige hoop op lange termijn is, willen we ook bijdragen aan educatie.NaturaConnect


is een initiatief van vzw De Mark, een vereniging zonder winstoogmerk met meer dan 50 vrijwilligers die al sedert 1988 bezig is met natuurontwikkeling in het zuidelijke deel van het Pajottenland. 

CLIMATE PROJECTRekening

BE87 7350 5186 6894 (KBC)


Vermelding: uw naam of 'anoniem'

Contacteer ons


VZW De Mark, p.a. André Prové

Tasseniersstraat 1, 1570 Galmaarden


Projectverantwoordelijken:

Franky Bossuyt & Ines Van Bocxlaer


Email: klimaatprojectvzw@gmail.com


Copyright @ All Rights Reserved