Klimaatpartner

Avoid, Reduce, Compensate

Word Klimaatpartner


We zijn op zoek naar partners - bedrijven of instellingen - die via compensatie (voor CO2-uitstoot of andere vormen van milieu-impact) verantwoordelijkheid willen nemen voor hun  impact op deze wereld.  Omdat vermijden en verminderen van de ecologische voetafdruk nog altijd de beste oplossing is, willen we enkel in zee met partners die al een 'Avoid & Reduce' plan hebben, maar via compensatie nog extra inspanningen willen leveren door een lokaal klimaatproject te steunen.Waarom compenseren?


Overshoot ’, het feit dat de draagkracht van de Aarde wordt overschreden omdat de mensheid wereldwijd meer grondstoffen en voedingswaren opgebruikt dan wat de Aarde terug kan opbrengen, ligt aan de basis van de huidige wereldwijde ecologische crisis (Heinberg, 2017). Eén van de meest opvallende symptomen daarvan is de klimaatverandering, die het resultaat is van het feit dat broeikasgassen sneller geproduceerd worden dan dat ze door de natuur opgenomen worden. Maar door alleen maar op klimaat en CO2 te focussen, gaan we voorbij aan de essentie van het probleem: het ineenstorten van onze ecosystemen, met bijhorend verlies van natuur en biodiversiteit, wat een onmiddellijke impact heeft op onze economie en de onrust in onze maatschappij.


Waarom natuur als compensatie?


Het herstellen van natuurgebieden, met hun bijhorende biodiversiteit, is één van de puurste vormen van compensatie voor overshoot (Verachtert, 2019). Door te compenseren door middel van natuur, help je op de meest directe manier mee aan het herstellen van ons ecosysteem. Bovendien hebben bossen en wetlands (natte graslanden, moerassen, ...) het vermogen om CO2 uit de atmosfeer te halen, en help je dus ook mee aan de nodige CO2-reductie.


Waarom kiezen voor dit project?


Met dit project kopen we percelen aan voor herstel van natte graslanden in het overstromingsgebied, en aanplant van bossen op de flanken van beekvalleien, waardoor dit project direct bijdraagt aan natuurontwikkeling en CO2-compensatie. Wij gaan echter nog verder door te streven naar natuurlijke integratie van mens en natuur in dit landschap en door educatie te gebruiken voor het stimuleren van ‘moreel ontwaken’. Onze vereniging steunt uitsluitend op vrijwilligers, heeft geen enkele loonkost en kan rekenen op beheerssubsidies voor onderhoud van de aangekochte  percelen. Daarom kunnen wij garanderen dat uw bijdrage voor de volle 100% zal besteed worden aan stukjes bufferende natuur. Als vzw garanderen wij tevens 100% transparantie voor uw bijdragen. Bedrijven en instellingen die inspanningen leveren om hun impact te compenseren door met ons in dit project te stappen, verdienen daar ook erkenning voor. Zij zullen zowel hieronder als in onze externe communicatie opgenomen worden. Ons logo op je website toont je engagement en is een krachtig bewijs van je inspanningen om via ecosysteemherstel CO2 te reduceren.Word klimaat partner en vervang deze foto's uit het visiegebied door uw logo - Contacteer ons

We komen graag ons project nader toelichten.


NaturaConnect


is een initiatief van vzw De Mark, een vereniging zonder winstoogmerk met meer dan 50 vrijwilligers die al sedert 1988 bezig is met natuurontwikkeling in het zuidelijke deel van het Pajottenland. 

CLIMATE PROJECTRekening

BE87 7350 5186 6894 (KBC)


Vermelding: uw naam of 'anoniem'

Contacteer ons


VZW De Mark, p.a. André Prové

Tasseniersstraat 1, 1570 Galmaarden


Projectverantwoordelijken:

Franky Bossuyt & Ines Van Bocxlaer


Email: klimaatprojectvzw@gmail.com


Copyright @ All Rights Reserved